top of page

Våra tjänster

Förvaring av dokument

Arkivbolaget arkiverar alla dokument, oavsett vad de avser.

Lagring av Personal-handlingar

Vi förvarar era personalhandlingar i strikt enlighet med GDPR.

Förvaring av kliniska prövningar

Säker och sökbar lagring av rapporter från kliniska prövningar.  

Arkivering av patientjournaler

Vi arkiverar och hanterar era patientjournaler med extrem försiktighet.

Arkivering av bokföring

Säker och sökbar lagring av bokföring som snabbt kan tillhandahållas vid behov.

Destruktion av sekretessbelagda dokument

Få hjälp med säker och effektiv destruering av sekretessbelagda dokument. 

Lagring av
datamedia

Brandsäker förvaring av viktiga fysisk lagringsmedier såsom hårddiskar och band.

Digitalisering av dokument

Få hjälp med digitalisering av fysiska dokument för enkel åtkomst.

bottom of page