Våra tjänster

Förvaring av dokument

Arkivbolaget arkiverar alla dokument, oavsett vad de avser.

Lagring av Personal-handlingar

Vi förvarar era personalhandlingar i strikt enlighet med GDPR.

Förvaring av kliniska prövningar

Säker och sökbar lagring av rapporter från kliniska prövningar.  

Arkivering av patientjournaler

Vi arkiverar och hanterar era patientjournaler med extrem försiktighet.

Arkivering av bokföring

Säker och sökbar lagring av bokföring som snabbt kan tillhandahållas vid behov.

Destruktion av sekretessbelagda dokument

Få hjälp med säker och effektiv destruering av sekretessbelagda dokument. 

Lagring av
datamedia

Brandsäker förvaring av viktiga fysisk lagringsmedier såsom hårddiskar och band.

Digitalisering av dokument

Få hjälp med digitalisering av fysiska dokument för enkel åtkomst.

Om Arkivbolaget

Arkivbolaget Sverige AB - org.nr 556758-5749 - grundades 2008 av Anders Harting och Daniel Klockhoff. Vi har hjälpt otaliga företag med pappersarkivering. 

Vår affärsidé är att leverera kvalitativa tjänster kopplade till bolags och myndigheters dokumentflöden genom tjänster som fysisk arkivering av handlingar såsom redovisningsmaterial, avtal, teknisk dokumentation och andra i verksamheten förekommande handlingar, samt bevakning av utgallring och säker destruktion av material som inte längre behöver sparas.

Lageradress

Lorebergsvägen 11
612 76 - Lotorp 

Huvudkontor

Grev Turegatan 19
Box 7198
103 88 - Stockholm 

Hantering av användardata

Läs om hur vi hanterar användardata här

© 2020 av Arkivbolaget. Alla rättigheter förbehållna.