top of page

Arkivering av bokföring

Bokföringslagen kräver att allt bokföringsunderlag som tagits emot i fysiskt format - såsom pappersfakturor - ska sparas i fysisk form i åtminstone sju år. Det räcker alltså inte att skanna fakturorna och sedan slänga dem. Detta innebär att alla pärmar med verifikationer, kvitton, och fakturor måste ha någonstans att stå. Dessutom säger lagen att underlaget inte bara måste finnas tillgängligt i Sverige, men det måste också vara lättåtkomligt och snabbt kunna tillhandahållas vid behov. 

Behöver ni hjälp med arkivering av bokföring? Vi erbjuder snabb upphämtning och förvaring av alla sorters bokföringsunderlag och andra dokument. Fyll i formuläret längst ner på sidan nedan för att göra en kostnadsfri intresseanmälan så kontaktar vi er, eller ring oss direkt på 0708-86 32 30.

Följande avsnitt innehåller:

Hur vi lagrar bokföringen

Allt bokföringsunderlag och deras respektive hyllplatser i vårt lager registreras i affärssystemet. Lagret är dessutom anpassat för att minimera risken för brand. Behöver ni ha tillgång till konteringarna som gjordes i mars 2014? Inga problem. En snabb sökning, och sen plockar vår lagerpersonal ner specifikt den pärmen från vårt lager med tusentals pärmar av bokföring. Vanligtvis skannas sedan dokumentet in och mejlas i form av PDF till er. 

Hur länge bokföringen sparas

Även om bokföringslagen kräver att allt bokföringsunderlag ska sparas i sju år efter räkenskapsåret som bokföringen avser har avslutats, rekommenderar Arkivbolaget att man sparar underlaget i åtminstone tio år. Detta eftersom den allmänna preskriptionstiden ligger på tio år, och underlaget kan därför komma till användning som bevismaterial vid eventuella tvister. Vid begäran gallrar vi däremot allt material som ni bedömer är oanvändbart från lagret så att ni inte betalar för dokument som aldrig kommer till användning. Läs mer om gallring av dokument här.

Vad det kostar

Priset sätts utefter antalet lådor som ska lagras, typ av dokument, er geografiska position samt huruvida materialet ska packas i förväg eller inte. För att du som kund inte ska betala för hjälp du inte behöver görs alltid slutgiltig prissättning individuellt, då förutsättningarna för arkivering ofta skiljer sig väsentligt från fall till fall.

Intresseanmälan är alltid kostnadsfri, och vi svarar mer än gärna på vilka frågor ni än må ha. Slå en signal, fyll i formuläret eller mejla oss så hjälper vi er!

Kontakta oss

Att vidta alla de åtgärder som lagen kräver för att förvara bokföringen kan tyckas överväldigande. Arkivbolaget hjälper er med det. Har ni bokföring som behöver arkiveras? Vår arkivering är säker, effektiv och alltid prisvärd - Kontakta Arkivbolaget!

  

Hur vi lagrar bokföringen
Hur länge vi sparar bokföringen
Vad det kostar
Kontakta Arkivbolaget
bottom of page