top of page

Lagring av datamedia

Externa hårddiskar, källkod och databand bör alltid förvaras utanför det egna husets väggar. Arkivbolaget förvarar er lagringsmedia i plomberingsbara säkerhetsväskor som placeras i ett av våra brandsäkra säkerhetsskåp för optimal trygghet. Undvik förlust av viktig data vid eventuell brand eller inbrott – Ta hjälp av Arkivbolaget!

Följande avsnitt innehåller:

Vilken data ska lagras?

​Bedömning av vilken data som ska lagras, görs utifrån hur långt bakåt i tiden som företaget kan rekonstruera datan vid eventuell krasch. Har ni viktig data som inte kan rekonstrueras med pappersunderlag är det viktigt att den förvaras utanför företagets egna lokal. Hur ofta backuperna ska göras beror på innehållet och hur länge företaget klarar sig utan denna. Backuperna kan göras dagligen, veckovis eller månadsvis beroende på era behov.

Backup av affärssystem, hemsidor och annan källkod

Utöver uppenbara medier såsom hård- och flashdiskar är det även vanligt att källkod till affärssystem och hemsidor backas upp för att säkerställa att köparen har tillgång till det nya affärssystemet, även om säljaren exempelvis skulle gå i konkurs. Utveckling och underhåll av programvaran kan då fortgå genom att källkoden lämnas över till en annan firma för vidareutveckling.

Hur det fungerar

Våra medarbetare besöker er lokal vid avtalad tid, lämnar tillbaka gammal datamedia och kvitterar ut nya backuper som sedan körs till våra brandsäkra säkerhetsskåp för förvaring till dess att median ska bytas ut, varpå processen upprepas. Påsarna som datan förvaras i är plomberade, vilket försäkrar dig som kund om att ingen har manipulerat innehållet innan återlämningen.

Kontakta Arkivbolaget

Oavsett vad du behöver ha arkiverat kan du alltid ringa Arkivbolaget. Hör gärna av dig om du inte hittar information om specifikt den dokumenttypen du behöver hjälp med på hemsidan. Vi hjälper dig. Vår arkivering är säker, effektiv och alltid prisvärd - Kontakta Arkivbolaget!

  

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
bottom of page