top of page

Användning av Cookies 

När en användare landar på hemsidan blir denna tillfrågad om hen godkänner användandet av cookies. Genom att klicka på "Acceptera alla" placeras cookies på enheten vilket låter oss veta vilka av våra sidor som blir besökta under sessionen samt hur användaren hittade till dessa sidor. Detta ger oss viktig feedback och låter oss anpassa innehållet på de sidor vars statistik tyder på en negativ användarupplevelse, så att vi kan förbättra denna genom att exempelvis uppdatera våra texter.

Genom att klicka på "Inställningar" kan användaren välja vilka cookies som får användas. Väljer man inte aktivt att tillåta icke-väsentliga cookies används endast de cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera.

Lagring av användardata
 

När en användare skickar in en intresseanmälan sparas samtliga uppgifter som har fyllts i formuläret av följande anledningar: 

 

  • Kontaktpersonens namn: Nyttjas för att vi ska veta vem som har gjort intresseanmälan så att denna information kan användas vid löpande kontakt med beställaren.

  • Angiven mejladress: Nyttjas vid mejlkontakt berörande uppdraget.

  • Angivet telefonnummer: Nyttjas för att kontakta er för bokning, samt för uppföljning alternativt för att informera er om nya tjänster eller eventuella väsentliga förändringar  i verksamheten.

  • Angivet företagsnamn: Nyttjas för att vi ska veta vilket företag som beställer hjälp och så att vi kan få en bild på omfattningen av beställarens behov redan på förhand. 

  • Angiven information i beskrivningsfältet: Information som fylls i beskrivningsfältet behandlar vanligtvis uppdragets art och omfattning, och är nödvändig för att vi ska veta huruvida vi kan utföra uppdraget eller inte.


Utöver detta kan samtlig angiven data även användas för statistiska analyser så att vi kan förbättra vår verksamhet. I särskilda fall och om vi är i god tro kan vi dela dina uppgifter med polis och dataskyddsmyndigheter för att uppfylla de skyldigheter vi har enligt lag, eller för att kunna svara på en giltig rättslig process.

Arkivbolaget anlitar externa tjänsteleverantörer som ansvarar för den tekniska infrastruktur som krävs för att upprätthålla hemsidan och fortsätta erbjuda våra tjänster. Detta avser huvudsakligen värden för hemsidan och dess servrar som informationen lagras på.

En användare kan närsomhelst begära en kopia på den information vi har sparad om denna samt begära att den ska tas bort. Denna begäran skickas till info@arkivbolaget.se. Observera att vi behöver veta vem det är som begär radering av personlig data för att kunna verkställa detta.

  

bottom of page