top of page

Destruktion av sekretessbelagda  dokument

När preskriptionstiden för det material som förvaras i våra lokaler har löpt ut, destrueras detta material på begäran för att minska kostnaderna för dig som kund. Sekretessbelagda dokument såsom bokföringsunderlag, rapporter från kliniska prövningar och studier, personalhandlingar och patientjournaler måste förstöras på ett säkert sätt så att dokumenten inte kan återskapas och kommas åt av obehörig part.
 

Även om du inte lagrar material hos oss i dagsläget men behöver hjälp med destruering av sekretessbelagda handlingar kan du alltid kontakta Arkivbolaget.

Följande avsnitt innehåller:

Hur det går till

  1. Börja med att fylla i vårt kontaktformulär, eller ring oss på 0708-86 32 30. Tillsammans hittar vi en tid då vi kan besöka ert kontor för att hämta materialet.
     

  2. Om materialet lagras i våra lokaler plockas det enkelt fram av våra medarbetare genom en sökning i vårt affärssystem.  
     

  3. Det utdaterade materialet i lådorna förstörs med lämplig metod anpassat efter vilket innehåll dokumenten avser.
     

  4. Lådor packas om för att optimera lagerytan och därigenom minska lagringskostnaderna för dig som kund.

Vad det kostar

Prissättning görs alltid vid tillfället av gallringen utefter omfattningen av destruering samt vilken metod som behöver användas. Individuell prissättning säkerställer att du som kund inte betalar för tjänster du inte behöver. Kontakta oss på 0708-86 32 30, mejla till info@arkivbolaget.se eller fyll i vårt formulär här så återkommer vi med prisförslag.

Kontakta oss

Har ni material som behöver likvideras? Oavsett om materialet finns i våra eller era lokaler kan ni alltid kontakta Arkivbolaget!

  

Hur det går till
Vad det kostar
Kontakta oss
bottom of page