Destruktion av sekretessbelagda  dokument

När preskriptionstiden för det material som förvaras i våra lokaler har löpt ut, destrueras detta material på begäran för att minska kostnaderna för dig som kund. Sekretessbelagda dokument såsom bokföringsunderlag, rapporter från kliniska prövningar och studier, personalhandlingar och patientjournaler måste förstöras på ett säkert sätt så att dokumenten inte kan återskapas och kommas åt av obehörig part.
 

Även om du inte lagrar material hos oss i dagsläget men behöver hjälp med destruering av sekretessbelagda handlingar kan du alltid kontakta Arkivbolaget.

Följande avsnitt innehåller:

Hur det går till

  1. Börja med att fylla i vårt kontaktformulär, eller ring oss på 0708-86 32 30. Tillsammans hittar vi en tid då vi kan besöka ert kontor för att hämta materialet.
     

  2. Om materialet lagras i våra lokaler plockas det enkelt fram av våra medarbetare genom en sökning i vårt affärssystem.  
     

  3. Det utdaterade materialet i lådorna förstörs med lämplig metod anpassat efter vilket innehåll dokumenten avser.
     

  4. Lådor packas om för att optimera lagerytan och därigenom minska lagringskostnaderna för dig som kund.

Vad det kostar

Prissättning görs alltid vid tillfället av gallringen utefter omfattningen av destruering samt vilken metod som behöver användas. Individuell prissättning säkerställer att du som kund inte betalar för tjänster du inte behöver. Kontakta oss på 0708-86 32 30, mejla till info@arkivbolaget.se eller fyll i vårt formulär här så återkommer vi med prisförslag.

Kontakta oss

Har ni material som behöver likvideras? Oavsett om materialet finns i våra eller era lokaler kan ni alltid kontakta Arkivbolaget!

  

 
 
 

Om Arkivbolaget

Arkivbolaget Sverige AB - org.nr 556758-5749 - grundades 2008 av Anders Harting och Daniel Klockhoff. Vi har hjälpt otaliga företag med pappersarkivering. 

Vår affärsidé är att leverera kvalitativa tjänster kopplade till bolags och myndigheters dokumentflöden genom tjänster som fysisk arkivering av handlingar såsom redovisningsmaterial, avtal, teknisk dokumentation och andra i verksamheten förekommande handlingar, samt bevakning av utgallring och säker destruktion av material som inte längre behöver sparas.

Lageradress

Lorebergsvägen 11
612 76 - Lotorp 

Huvudkontor

Grev Turegatan 19
Box 7198
103 88 - Stockholm 

Hantering av användardata

Läs om hur vi hanterar användardata här

© 2020 av Arkivbolaget. Alla rättigheter förbehållna.