Kontakta oss för offert!

info@arkivbolaget.se

0708 86 32 30


Arkivering av dokument

Uppdragsgivarens arkivmaterial packas ned i arkivkartonger anpassade för A4 standard. Lösningar för andra format finns också.

Kartongerna märks med kundnummer och kartongnummer i löpande serie . Varje kartongs innehåll specificeras med uppgift om material-år, utgallrings-år samt specifikation av innehållet , exempelvis kartong: 1, år: 2002, innehåll: leverantörsfakturor jan-mars  utgallring: 2013. Alla uppgifter är sökbara så att man kan göra en sökning av allt material tillhörigt ett visst bokförings år, kontrollera vad som skall utgallras ett visst år eller söka i texten i innehålls specifikationen.

Vi har personal som packar och förtecknar hos kund, vill man göra det i egen regi hjälper vi till med instruktion och förtecknings-mallar.


Utgallring bevakas av oss och man får med automatik en årlig förfrågan om godkännande av utgallring och destruktion.

Beställd återsökning levereras påföljande kontorsdag via PDF, fax, post eller bud.Vanligast är att det är kopior som levereras, originalet ligger kvar i säkert förvar.

Vid utleverans av original dokumenteras detta med angivelse om vad som lämnats ut, datum och beställare. Utlämnat material märks med en "utlåningsetikett" för att undvika att det ställs in i när-arkivet och vid nästa hämtningstillfälle åter registreras som "nytillkommen handling". 

Möjlighet till "akutleverans" finns också utöver den normala service-nivån, extra avgift för detta tillkommer.