Kontakta oss för offert!

info@arkivbolaget.se

0708 86 32 30


Arkiv likvidation/konkurs

Då bolag avvecklas kvarstår arkiveringsplikten enligt Bokföringslagen.

Ofta vill man hantera slutarkiveringen som en avvecklingskostnad och lösa denna med en engångsfaktura som omfattar lagring tills sista kartongen är utgallrad , löpande utgallring och destruktion och ett avtalat antal återsökningar per år.

Genom att packa ned och förteckna materialet famgår hur många kartonger som skall lagras 1 år, 2 år osv och man kan därigenom beräkna total kostnad för den återstående arkiveringstiden.

Vid denna "slutlikvids-modell" gallrar och destruerar vi kartongerna vid rätt tidpunkt enligt Bokföringslagen, kunden kontaktas inte vid gallringen som vid "löpande arkivering" utan utgallringen betraktas som förut-godkänd via att uppdragsgivaren erhållit förteckningsfil där gallringsåren finns angivna.