Kontakta oss för offert!

info@arkivbolaget.se

0708 86 32 30


Arkiv kliniska prövningar

Efter avslutade kliniska prövningar vill prövningscentren som regel inte ha åtagandet att lagra dokumentationen, vanligtvis upp till 15 år efter avslutad prövning. Prövaren vill som regel inte heller stå för några kostnader för lagringen.

Vanligtvis löser man detta genom trepartsavtal, Arkivbolaget har lagringsåtagandet, Läkemedelsbolaget betalningsansvaret och Prövaren rätten till åtkomst i dokumentationen.

Jämfört exempelvis redovisningsarkiv blir det inte några stora volymer räknat i hyllmeter och oftast brukar läkemedelsbolaget betala hela arkiveringsperioden via engångsfaktura så att arkiveringen kan summeras in i den totala kostnaden för prövningen då den avslutats.