Kontakta oss för offert!

info@arkivbolaget.se

0708 86 32 30


Klimatarkiv

OPTIMALA LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN FÖR FILM, FOTO, LJUDBAND, VIDEOBAND OCH ANNAN MEDIA.

Hos företag och myndigheter förekommer ofta ljud och bild arkiv . Foto , film och magnetband har inte någon hög arkivbeständighet men livslängden kan förlängas genom lagring i bra klimat.

Diabilder från 70-talet börjar efter 30-40 år redan uppvisa markant sänkt kvaitet. Man kan ge sådan media "nytt liv" genom digitalisering men kan även ha behov av att lagra originalmedian före och efter eventuell digitalisering. 

Arkivbolaget har lagringsutrymmen med möjlighet till klimatstyrning.

Kontakta oss gärna så tar vi reda på vad som är optimalt just i Ditt fall.