Kontakta oss för offert!

info@arkivbolaget.se

0708 86 32 30


Arkiv/lagring av datamedia

EXTERN LAGRING AV BACK UP SKAPAR EXTRA TRYGGHET

Lagring av datamedia rör oftast backup-band där man som extra säkerhet vill ha en kopia utanför det egna husets väggar. Tjänsten utförs som regel utifrån ett fastställt schema för utväxling av band och som bygger på kundens behov av att säkra upp information bakåt i tiden.

Bedömning görs av hur lång tid bakåt man med rimlig insats klarar att rekonstruera utifrån underliggande dokumentation för sina transaktioner samt fastställande av hur många "generationer" bakåt man vill ackumulera utanför huset. När detta antal ackumulerats börjar utväxling ske i form av "äldsta mot senaste".

Olika organisationers behov och bedömning brukar vara väldigt olika , byte kan ske dagligen, veckovis, månadsvis helt enligt önskemål. Det förekommer också extern lagring av "stationära band", katastrofplaner m m .

KÄLLKOD kan behöva lagras av extern part för att säkerställa situationen för köpare av mjukvara, exempelvis vid köp av skräddarsydda affärssystem och annan mjukvara. Man kan då säkerställa att som köpare under vissa avtalsspecificerade  situationer få tillång till källkoden och därmed få möjlighet att fortsätta underhålla och vidareutveckla programvaran.