Kontakta oss för offert!

info@arkivbolaget.se

0708 86 32 30


Arkivering av pappersdokument, ekonomihandlingar, teknisk dokumentation, magnetmedia, foto, film, mm

Arkivbolaget Sverige AB´s affärsidé är att leverera kvalitativa tjänster kopplade till bolags och myndigheters dokumentflöden genom tjänster som fysisk arkivering av handlingar såsom redovisningsmaterial, avtal, teknisk dokumentation och andra i verksamheten förekommande handlingar , bevakning av utgallring och säker destruktion av material som inte längre behöver sparas.

Även bild och ljudmedia kan betraktas som arkivhandlingar och behöver för bästa möjliga beständighet lagras under optimala förhållande. 

ARKIVBOLAGET - MED VIND I SEGLEN!

google-site-verification: google350a728dc08393a4.html